1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

طوطی خفاشی ملوکان Moluccan Hanging Parrot

Moluccan Hanging Parrot

Loriculus amabilis

طوطی خفاشی ملوکان

نام دیگر: Halmahera Hanging Parrot

زیستگاه : بومی جزایر Moluccan و Batjan در شمال سولاوسیِ اندونزی است.

اندازه : 11سانتیمتر(4.3 اینچ)

وزن : 25-38 گرم(0.9-1.3 اونس)

پرورش : اطلاعات درباره پرورش موجود نیست

ویژگیهای ظاهری : پرهای بدن عمدتا به رنگ سبز است.پرهای پیشانی و تاج به رنگ قرمزاست.پرهای سینه ،شکم،وزیر دم سبز-زرد است.لبه بال ،کمر ودم های بالایی به رنگ قرمز است.کناره بالها سبز مایل به ابی و پرهای قسمت پشت پرنده سبز زیتونیست.(در ماده ها پرهای قرمز تاج وجود نداشته و پرهای بالای سر به رنگ سبز است و فقط قسمت کوچکی از پیشانی قرمز است و پرهای قرمز زیر گلو بسیار محدودتر از نرهاست.)تصویر زیر نر وماده این طوطی را نشان میدهد:

Moluccan-Hanging-Parrot


فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top