1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

شاه طوطی جزایر ملوک Moluccan King Parrot

Moluccan King Parrot

Alisterus amboinensis

شاه طوطی جزایر ملوک

اندازه:35 سانت

وزن:145 تا 163 گرم

طول عمر:30 تا 40 سال

3 تخم

زمان هچ:21 روز

ترک لانه:8 یا 9 هفته

زیستگاه:گینه نو و جزایر اطراف

گزارش IUCN :حداقل نگرانی

زندگی در اجتماعات کوچک

بعنوان پت مناسب نیست

عصبی در اسارت

Moluccan King Parrot


فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top