1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

طوطی مولگا Mulga Parrot

Mulga Parrot

Psephotus varius


طوطی مولگا MULGA PARROT با نام علمی Psephotellus varius هم چنین با عناوین طوطی رنگارنگ، پاراکیت رنگارنگ و طوطی متنوع مشهور می باشد. طول بدن این طوطی ۲۸ سانتی متر و وزن تقریبی آن ۵۰-۷۰ گرم می باشد. این طوطی تنها دارای یک نژاد می باشد.

طوطی نر به طور کلی دارای بدنی سبز درخشان می باشد. هم چنین دارای یک باند زرد در جلو می باشد. جلوی تاج دارای یک الگوی قرمز /قهوه ای می باشد. شکم و ران پا زرد رنگ می باشند که با علامت های قرمز زیادی همراه می باشند. کفل و پوشش دم به رنگ سبز دیده می شوند که با یک پایه ی قرمز / قهوه ای در دم همراه می باشند. هم چنین یک خط سبز/آبی در پائین پشت دیده می شود. بال ها دارای الگوی زرد رنگ می باشند. منقار به رنگ خاکستری تیره می باشد و چشم ها قهوه ای رنگ هستند.

در طوطی ماده سر، پشت و سطح بالایی سینه به رنگ زیتونی/قهوه ای دیده می شود. سطح زیرین سینه و پوشش پائین دم به رنگ سبز کم رنگ دیده می شود. جلوی بدن باندهای ضعیف زرد/ نارنجی دیده می شود که اغلب با قهوه ای/قرمز همراه است. بال دارای الگوی قرمز می باشد.

نام علمی طوطی: Psephotus varius

نام رایج: طوطی مولگا یا طوطی چند رنگ mulga parrot , many-colored parrot

بومی چوبزار ها و مراتع جنوب استرالیا

نگرانی در مورد انقراض این طوطی وجود ندارد

بعد از اینکه این طوطی به اشتباه Psephotus multicolor نام گذاری شده بود در سال 1910 توسط زیست شناس آمریکایی به نام Austin Hobart Clark به Psephotus varius تغییر نام یافت

از ماه ژولای تا دسامبر بین 4 تا 6 تخم میگذارد

Mulga Parrot


فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top