1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

طوطی شانه زیتونی Olive-shouldered Parrot

Olive-shouldered Parrot

Aprosmictus jonquillaceus

Jonquil parrot

طوطی شانه زیتونی (Olive-shouldered Parrot) با نام علمی Aprosmictus jonquillaceus هم چنین با عنوان طوطی Jonquil یا طوطی نسترن نیز مشهور می باشد . طوطی شانه زیتونی در جنگل ها ، دشت ها و هم چنین جنگل های خالی از درخت و جنگل های اقاقیا در شرق تیمور و جزایر اندونزی ، تیمور غرب و روتی رایج می باشد . اما به طور بالقوه طوطی شانه زیتونی به خاطر از دست دادن زیستگاه ها در معرض خطر انقراض می باشد و این یک تهدید جدی برای آن به حساب می آید ، به طوری که طی سال های ۱۹۸۱-۱۹۸۵ تعداد ۱۳۴۳ عدد از طوطی شانه زیتونی به دلیل تخریب زیستگاه از بین رفته اند . جنس نر و ماده هر دو شبیه به یکدیگر هستند و در عین حال طوطی شانه زیتونی از نظر ظاهری بسیار شبیه به جنس ماده طوطی بال قرمز نیز می باشد . تنها تفاوت جنس نر و ماده در طوطی شانه زیتونی در این است که جنس ماده فاقد الگوی قرمز رنگ روی بال و الگوی آبی رنگ در پشت بدن می باشد که جنس نر دارای این رنگ ها می باشد.

olive shouldered2 طوطی شانه زیتونی (Olive shouldered Parrot)

هم چنین اولین بار طوطی شانه زیتونی به صورت رسمی توسط Monroe در سال ۱۹۹۰ در کتاب توزیع و طبقه بندی پرندگان جهان معرفی گردید.

Olive-shouldered Parrot


فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top