1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer
 • اطلاعات - آموزش - مشاوره
 • فروش انواع طوطی های خاص
 • در بهترین شرایط سن و سلامت
 • پرنده فروشی تخصصی طوطی سانان دنیای منقارکج ها
 • مکمل ها و غذاهای آماده تقویتی و تشویقی از برترین برندها
 • بزرگترین مرکز پخش انواع قفس های وارداتی برای طوطی ها
 • انواع لوازم جانبی - تجهیزات قفس و محصولات آموزشی
 • متنوع ترین مجموعه اسباب بازی های وارداتی معتبر برای طو
 • داروها و ساپلمنت های ضروری بهترین اکسپایر
اطلاعات - آموزش - مشاوره

اطلاعات - آموزش - مشاوره

فروش انواع طوطی های خاص

فروش انواع طوطی های خاص

در بهترین شرایط سن و سلامت

در بهترین شرایط سن و سلامت

پرنده فروشی تخصصی طوطی سانان دنیای منقارکج ها

پرنده فروشی تخصصی طوطی سانان دنیای منقارکج ها

مکمل ها و غذاهای آماده تقویتی و تشویقی از برترین برندها

مکمل ها و غذاهای آماده تقویتی و تشویقی از برترین برندها

بزرگترین مرکز پخش انواع قفس های وارداتی برای طوطی ها

بزرگترین مرکز پخش انواع قفس های وارداتی برای طوطی ها

انواع لوازم جانبی - تجهیزات قفس و محصولات آموزشی

انواع لوازم جانبی - تجهیزات قفس و محصولات آموزشی

متنوع ترین مجموعه اسباب بازی های وارداتی معتبر برای طوطی سانان

متنوع ترین مجموعه اسباب بازی های وارداتی معتبر برای طوطی سانان

داروها و ساپلمنت های ضروری بهترین اکسپایر

داروها و ساپلمنت های ضروری بهترین اکسپایر

پاراکیت چانه نارنجی orange-chinned parakeet

پاراکیت چانه نارنجی ORANGE-CHINNED PARAKEET با نام علمی Brotogeris jugularis هم چنین با عناوینی چون: پاراکیت تووی،پاراکیت شانه قهوه ای و پاراکیت بی بی نیز شناخته شده است.

طول بدن این طوطی ۱۸ سانتی متر و وزن تقریبی آن ۵۸ گرم می باشد. به طور کلی این طوطی دارای دو نژاد: B.j. jugularis, B.j. exsul می باشد.

در نژاد B.j. jugularis: هر دو طوطی نر و ماده دارای پرهایی زرد/سبز تا زیتونی/سبز می باشند.تاج به رنگ آبی و چانه نارنجی می باشد. گردن و عقب گردن به رنگ آبی می باشند. بال ها به رنگ زیتونی/قهوه ای دیده می شوند. منقار به رنگ استخوانی، حلقه ی چشم لخت و سفید و چشم ها به رنگ قهوه ای تیره می باشند.

در نژاد B.j. exsul: هردو طوطی نر و ماده مشابه جنس قبل هستند با این تفاون که ران پاها سبز روشن تری است و پوشش زیر دم نیز کاملا با رنگ آبی پوشیده نشده است. ناحیه ی چانه نارنجی کم تری دارد و پوشش بال ها قهوه ای بیشتری را در برگرفته است.

پاراکیت چانه نارنجی orange-chinned parakeet


 

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top