1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer
 • اطلاعات - آموزش - مشاوره
 • فروش انواع طوطی های خاص
 • در بهترین شرایط سن و سلامت
 • پرنده فروشی تخصصی طوطی سانان دنیای منقارکج ها
 • مکمل ها و غذاهای آماده تقویتی و تشویقی از برترین برندها
 • بزرگترین مرکز پخش انواع قفس های وارداتی برای طوطی ها
 • انواع لوازم جانبی - تجهیزات قفس و محصولات آموزشی
 • متنوع ترین مجموعه اسباب بازی های وارداتی معتبر برای طو
 • داروها و ساپلمنت های ضروری بهترین اکسپایر
اطلاعات - آموزش - مشاوره

اطلاعات - آموزش - مشاوره

فروش انواع طوطی های خاص

فروش انواع طوطی های خاص

در بهترین شرایط سن و سلامت

در بهترین شرایط سن و سلامت

پرنده فروشی تخصصی طوطی سانان دنیای منقارکج ها

پرنده فروشی تخصصی طوطی سانان دنیای منقارکج ها

مکمل ها و غذاهای آماده تقویتی و تشویقی از برترین برندها

مکمل ها و غذاهای آماده تقویتی و تشویقی از برترین برندها

بزرگترین مرکز پخش انواع قفس های وارداتی برای طوطی ها

بزرگترین مرکز پخش انواع قفس های وارداتی برای طوطی ها

انواع لوازم جانبی - تجهیزات قفس و محصولات آموزشی

انواع لوازم جانبی - تجهیزات قفس و محصولات آموزشی

متنوع ترین مجموعه اسباب بازی های وارداتی معتبر برای طوطی سانان

متنوع ترین مجموعه اسباب بازی های وارداتی معتبر برای طوطی سانان

داروها و ساپلمنت های ضروری بهترین اکسپایر

داروها و ساپلمنت های ضروری بهترین اکسپایر

طوطی آمازون پیشانی سفید White-fronted Amazon

White-fronted Amazon

White-fronted Amazon

Amazona albifrons

طوطی آمازون پیشانی سفید

این گونه با25 سانتیمتر طول کوچکترین نوع امازون میباشد.

از مشخصات این گونه میتوان به لکه سفید روی پیشانی(که اندازه ان در هر پرنده متفاوت است)و پر و بال عمدتا سبز رنگ با لکه های ابی پراکنده و هاله قرمز اطراف چشم و لکه ابی رنگ بعد از پیشانی سفید اشاره کرد.

تشخیص نر و ماده از روی رنگ پر انجام میگیرد.نرها داره پرهای قرمز بر روی بال هستند که در پرنده ماده به رنگ سبز میباشد.رنگ قرمز اطراف چشم در جوجه این گونه به رنگ خاکستری میباشد ولکه سفید پیشانی بسیار کوچک است.

این گونه بومی امریکای مرکزی و مکزیک میباشد و اغلب در گله های کوچک دیده میشوند.

لانه انها در حفره درختان است.شروع تولید مثل انها در بهار(فوریه)شروع و در تابستان(ژوئن وژوئیه)به پایان میرسد.پرنده ماده سه تا چهار تخم میگذارد و بعد 26روز جوجه متولد میشود.جوجه در حدود 10 یا12 هفته لانه را ترک میکند.


فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top