1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer
 • اطلاعات - آموزش - مشاوره
 • فروش انواع طوطی های خاص
 • در بهترین شرایط سن و سلامت
 • پرنده فروشی تخصصی طوطی سانان دنیای منقارکج ها
 • مکمل ها و غذاهای آماده تقویتی و تشویقی از برترین برندها
 • بزرگترین مرکز پخش انواع قفس های وارداتی برای طوطی ها
 • انواع لوازم جانبی - تجهیزات قفس و محصولات آموزشی
 • متنوع ترین مجموعه اسباب بازی های وارداتی معتبر برای طو
 • داروها و ساپلمنت های ضروری بهترین اکسپایر
اطلاعات - آموزش - مشاوره

اطلاعات - آموزش - مشاوره

فروش انواع طوطی های خاص

فروش انواع طوطی های خاص

در بهترین شرایط سن و سلامت

در بهترین شرایط سن و سلامت

پرنده فروشی تخصصی طوطی سانان دنیای منقارکج ها

پرنده فروشی تخصصی طوطی سانان دنیای منقارکج ها

مکمل ها و غذاهای آماده تقویتی و تشویقی از برترین برندها

مکمل ها و غذاهای آماده تقویتی و تشویقی از برترین برندها

بزرگترین مرکز پخش انواع قفس های وارداتی برای طوطی ها

بزرگترین مرکز پخش انواع قفس های وارداتی برای طوطی ها

انواع لوازم جانبی - تجهیزات قفس و محصولات آموزشی

انواع لوازم جانبی - تجهیزات قفس و محصولات آموزشی

متنوع ترین مجموعه اسباب بازی های وارداتی معتبر برای طوطی سانان

متنوع ترین مجموعه اسباب بازی های وارداتی معتبر برای طوطی سانان

داروها و ساپلمنت های ضروری بهترین اکسپایر

داروها و ساپلمنت های ضروری بهترین اکسپایر

فهرست خطراتی که طوطی را تهدید می کنند

فهرست خطراتی که طوطی را تهدید می کنند

گفتنی است که کاسکو و دیگر طوطیهای بزرگ منقاری قدرتند دارند که به وسیله ان می توانند اسیب های جدی به اسباب منزل برسانند و حتی برای خودخطر ساز شوند مثلا سیم برق را بجوند!!!
مراقب طوطی خود باشید هر شیئی را نباید در اختیار طوطی قرار دهید مثلا خودکار ! چون با منقار قدرتمند خود مغز جوهر خودکار که ماده ای سمی است را بیرون میاورد .

فهرست خطرات
منبع خطر و نتیجه حاصله:

جریان هوا ضمن هوا دادن منزل و باز بودن در و پنجره =طوطی ها نسبت به جریان هوا در کوتاه مدت حساس می باشند=سرما خوردن-چرک کردن سر-چرک کردن شش ها.

نور شدید خورشید و اتاق های بسیار گرم =در صورتیکه پرنده امکان پناه بردن به سایه یامحل خنک تری را نداشته باشد=خطر سکته قلبی.

تغیر ناگهانی درجه حرارت =دمایه مناسب اکثر طوطیان 24تا25درجه سانتیگرادمی باشد.

کشو و قفسه و کمد =پرنده کنجکاو با علاقه خود را توسط کشوو قفسه یا کمد باز سرگرم می نماید و اگر در ان ها گیر کند احتمال تلف شدنش به علت گرسنگی یا خفگی وجود دارد

حمام =پنجره باز حمام=فرار-باقیمانده مواد پاک کننده=مسمومیت

شیشه و پنجره و در و جدار های شیشه=اصابت به ان ها هنگام پرواز-ضربه مغزی-شکستگی جمجمه و یا پا

درها=گیر کردن-له شدن

وان یا دستشوئی پر از اب=خفگی

بخاری و وسا یل الیکتریکی=سوختگی یا مرگ در اثر سوختگی

کابل های برق و پریز برق=در اثر جویدن سیم یا تماس منقار با پریز-برق گرفتگی

بافتنی و یا کار دستی=گیر کردن ناخن ها-اویزان ماندن

نخ-طناب-زنجیر=در اثر ایجاد حلقه و گره خوردن-خفگی

سیم نازک و تیز=محروح ساختن انگشتان و سر

میله نشیمنگاه باریک=رشد بیش از حد ناخن ها-بیماری پا

پای انسان=لگد کردن

مبل و صندلی و چهار پایه=له نمودن ضمن نشستن

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top