1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer
 • اطلاعات - آموزش - مشاوره
 • فروش انواع طوطی های خاص
 • در بهترین شرایط سن و سلامت
 • پرنده فروشی تخصصی طوطی سانان دنیای منقارکج ها
 • مکمل ها و غذاهای آماده تقویتی و تشویقی از برترین برندها
 • بزرگترین مرکز پخش انواع قفس های وارداتی برای طوطی ها
 • انواع لوازم جانبی - تجهیزات قفس و محصولات آموزشی
 • متنوع ترین مجموعه اسباب بازی های وارداتی معتبر برای طو
 • داروها و ساپلمنت های ضروری بهترین اکسپایر
اطلاعات - آموزش - مشاوره

اطلاعات - آموزش - مشاوره

فروش انواع طوطی های خاص

فروش انواع طوطی های خاص

در بهترین شرایط سن و سلامت

در بهترین شرایط سن و سلامت

پرنده فروشی تخصصی طوطی سانان دنیای منقارکج ها

پرنده فروشی تخصصی طوطی سانان دنیای منقارکج ها

مکمل ها و غذاهای آماده تقویتی و تشویقی از برترین برندها

مکمل ها و غذاهای آماده تقویتی و تشویقی از برترین برندها

بزرگترین مرکز پخش انواع قفس های وارداتی برای طوطی ها

بزرگترین مرکز پخش انواع قفس های وارداتی برای طوطی ها

انواع لوازم جانبی - تجهیزات قفس و محصولات آموزشی

انواع لوازم جانبی - تجهیزات قفس و محصولات آموزشی

متنوع ترین مجموعه اسباب بازی های وارداتی معتبر برای طوطی سانان

متنوع ترین مجموعه اسباب بازی های وارداتی معتبر برای طوطی سانان

داروها و ساپلمنت های ضروری بهترین اکسپایر

داروها و ساپلمنت های ضروری بهترین اکسپایر

انتخاب نادرست پایانی غم انگیز در بر خواهد داشت !

 • انتخاب طوطی پرنده زینتی
 • انتخاب نادرست پایانی غم انگیز در بر خواهد داشت !
  شاید بهتر باشد هنگام خرید کمی بیشتر تأمل کنید ممکن است خیلی زود به این نتیجه برسید پرنده ای که بدون تحقیق خریداری شده انتخاب مناسبی برای شما نبوده حتی این احتمال هست که مدتها اورا نگهداری کنید در شرایط اجبار که این هم به پرنده و هم خود شما صدمه می زند. پرنده باهوشی مانند یک طوطی تنها به آب و خوراک نیاز ندارد او خیلی زود به عدم وجود عشق و علاقه در محیط پی می برد و این پایانی غم انگیز برای بسیاری از طوطی های در اسارت است آنها اگر عشق و علاقه واقعی دریافت نکنند بسیار آسیب پذیر می شوند چنین پرندگان نگون بختی بدنبال کوچکترین بهانه ای برای مردن هستند !
 • نوشته شده توسط امید شایگان متخصص طوطی سانان برای کتاب زندگی با طوطی

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top