1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer
 • اطلاعات - آموزش - مشاوره
 • فروش انواع طوطی های خاص
 • در بهترین شرایط سن و سلامت
 • پرنده فروشی تخصصی طوطی سانان دنیای منقارکج ها
 • مکمل ها و غذاهای آماده تقویتی و تشویقی از برترین برندها
 • بزرگترین مرکز پخش انواع قفس های وارداتی برای طوطی ها
 • انواع لوازم جانبی - تجهیزات قفس و محصولات آموزشی
 • متنوع ترین مجموعه اسباب بازی های وارداتی معتبر برای طو
 • داروها و ساپلمنت های ضروری بهترین اکسپایر
اطلاعات - آموزش - مشاوره

اطلاعات - آموزش - مشاوره

فروش انواع طوطی های خاص

فروش انواع طوطی های خاص

در بهترین شرایط سن و سلامت

در بهترین شرایط سن و سلامت

پرنده فروشی تخصصی طوطی سانان دنیای منقارکج ها

پرنده فروشی تخصصی طوطی سانان دنیای منقارکج ها

مکمل ها و غذاهای آماده تقویتی و تشویقی از برترین برندها

مکمل ها و غذاهای آماده تقویتی و تشویقی از برترین برندها

بزرگترین مرکز پخش انواع قفس های وارداتی برای طوطی ها

بزرگترین مرکز پخش انواع قفس های وارداتی برای طوطی ها

انواع لوازم جانبی - تجهیزات قفس و محصولات آموزشی

انواع لوازم جانبی - تجهیزات قفس و محصولات آموزشی

متنوع ترین مجموعه اسباب بازی های وارداتی معتبر برای طوطی سانان

متنوع ترین مجموعه اسباب بازی های وارداتی معتبر برای طوطی سانان

داروها و ساپلمنت های ضروری بهترین اکسپایر

داروها و ساپلمنت های ضروری بهترین اکسپایر

بیشتر طوطیها چپ دست اند!

بیشتر طوطیها چپ دست اند!

دانشمندان استرالیایی در بررسیهای خود دریافتند که بیشتر طوطیها ترجیح می دهند از دست چپ خود استفاده کنند.
به نظر می رسد که پدیده چپ دستی به انسان محدود نمی شود، به طوری که محققان دانشگاه "ماکواری" در سیدنی با مطالعه بر روی گروهی از طوطیها نشان دادند که تمام این حیوانات ترجیح می دهند یا از بال، پا و چشم چپ و یا از بال، پا و چشم راست استفاده کنند.

این محققان در این خصوص اظهار داشتند: "اساساً اگر با طوطیها ارتباط خیلی نزدیکی داشته باشید متوجه می شوید که این پرندگان زمانی که از یک چشم خود برای دیدن اجسام استفاده کنند ازپای همان طرف برای برداشتن آن جسم استفاده می کنند."
این پژوهشگران به منظور رسیدن به این نتایج 320 طوطی را از 16 گونه مختلف استرالیایی مورد بررسی قرار دادند.
براساس گزارش تلگراف، این تحقیقات نشان داد که حدود 47 درصد از این طوطیها چپ دست و 33 درصد راست بودند بقیه نیز "دو دستی" بودند. این در حالی است که تنها 10 درصد از انسانها چپ دست هستند

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top