1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer
 • اطلاعات - آموزش - مشاوره
 • فروش انواع طوطی های خاص
 • در بهترین شرایط سن و سلامت
 • پرنده فروشی تخصصی طوطی سانان دنیای منقارکج ها
 • مکمل ها و غذاهای آماده تقویتی و تشویقی از برترین برندها
 • بزرگترین مرکز پخش انواع قفس های وارداتی برای طوطی ها
 • انواع لوازم جانبی - تجهیزات قفس و محصولات آموزشی
 • متنوع ترین مجموعه اسباب بازی های وارداتی معتبر برای طو
 • داروها و ساپلمنت های ضروری بهترین اکسپایر
اطلاعات - آموزش - مشاوره

اطلاعات - آموزش - مشاوره

فروش انواع طوطی های خاص

فروش انواع طوطی های خاص

در بهترین شرایط سن و سلامت

در بهترین شرایط سن و سلامت

پرنده فروشی تخصصی طوطی سانان دنیای منقارکج ها

پرنده فروشی تخصصی طوطی سانان دنیای منقارکج ها

مکمل ها و غذاهای آماده تقویتی و تشویقی از برترین برندها

مکمل ها و غذاهای آماده تقویتی و تشویقی از برترین برندها

بزرگترین مرکز پخش انواع قفس های وارداتی برای طوطی ها

بزرگترین مرکز پخش انواع قفس های وارداتی برای طوطی ها

انواع لوازم جانبی - تجهیزات قفس و محصولات آموزشی

انواع لوازم جانبی - تجهیزات قفس و محصولات آموزشی

متنوع ترین مجموعه اسباب بازی های وارداتی معتبر برای طوطی سانان

متنوع ترین مجموعه اسباب بازی های وارداتی معتبر برای طوطی سانان

داروها و ساپلمنت های ضروری بهترین اکسپایر

داروها و ساپلمنت های ضروری بهترین اکسپایر

کاکادو آمبرلا کاکل چتری Umbrella Cockatoo

Cacatua-alba-Bali-Bird

Umbrella Cockatoo

White Cockatoo

Cacatua alba

كاكادو كاكل سفيد

با این نام ها شناخته می شود :

کاکادو آلفا

کاکادو امبرلا

کاکاتو کاکل چتری

کاکادو کاکل سفید

کوکاتو آلبا

کاکادو امبرلا یا چتری طولش به 46 سانتیمتر رسيده و در جزاير ترنات ، تيدور ، هالماهرا ، اوبیو بتيان مجمع الجزاير ملوك زيست میكنند . رنگ پرهايش سفيد خالص است. در صورت نگهداریانفرادیاهلیشده ، اما به توجه زياد نياز مند میباشد.او را با استعداد ترين نوع كاكادو از نظريادگيریکلمات میدانند. اغلب در سيرك ها و نمايش ها از آن استفاده میكنند . تكثيرش در پاسيو ميسر شده است. مطمئن ترين نشانه اختلاف جنسيت رنگ حلقه چشم هاست كه در نر قهوه ایسياه و در ماده قهوه ایقرمز روشن میباشد. آنان 2 تا 3 تخم گذارده ، جوجه ها پس از 28 روز از تخم درآمده و پس از 8 تا 9 هفته لانه را ترك مینمايند

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top