1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer
 • اطلاعات - آموزش - مشاوره
 • فروش انواع طوطی های خاص
 • در بهترین شرایط سن و سلامت
 • پرنده فروشی تخصصی طوطی سانان دنیای منقارکج ها
 • مکمل ها و غذاهای آماده تقویتی و تشویقی از برترین برندها
 • بزرگترین مرکز پخش انواع قفس های وارداتی برای طوطی ها
 • انواع لوازم جانبی - تجهیزات قفس و محصولات آموزشی
 • متنوع ترین مجموعه اسباب بازی های وارداتی معتبر برای طو
 • داروها و ساپلمنت های ضروری بهترین اکسپایر
اطلاعات - آموزش - مشاوره

اطلاعات - آموزش - مشاوره

فروش انواع طوطی های خاص

فروش انواع طوطی های خاص

در بهترین شرایط سن و سلامت

در بهترین شرایط سن و سلامت

پرنده فروشی تخصصی طوطی سانان دنیای منقارکج ها

پرنده فروشی تخصصی طوطی سانان دنیای منقارکج ها

مکمل ها و غذاهای آماده تقویتی و تشویقی از برترین برندها

مکمل ها و غذاهای آماده تقویتی و تشویقی از برترین برندها

بزرگترین مرکز پخش انواع قفس های وارداتی برای طوطی ها

بزرگترین مرکز پخش انواع قفس های وارداتی برای طوطی ها

انواع لوازم جانبی - تجهیزات قفس و محصولات آموزشی

انواع لوازم جانبی - تجهیزات قفس و محصولات آموزشی

متنوع ترین مجموعه اسباب بازی های وارداتی معتبر برای طوطی سانان

متنوع ترین مجموعه اسباب بازی های وارداتی معتبر برای طوطی سانان

داروها و ساپلمنت های ضروری بهترین اکسپایر

داروها و ساپلمنت های ضروری بهترین اکسپایر

طوطی خورشیدی به چند ساعت بیرون بودن از قفس نیاز دارد؟

زمانیکه سرپرستی طوطی کانور خورشیدی که به اون طوطی خورشیدی می گوییم را قبول می کنید باید بدانید تا جایی که ممکن است این طوطی باید بیرون از قفس باشد طوطی خورشیدی به شدت اجتماعی بوده و به توجه و محبت زیادی از سوی صاحبش نیاز دارد.

بیرون آوردن طوطی از قفس برنامه ای روزانه است به این معنا که طوطی باید هر روز ساعاتی بیرون از قفس باشد این امر به فعالیت بدنی و تحرک طوطی نیز کمک می کند.


امنیت:

طوطی خورشیدی کوچک و کنجکاو می باشد زمانیکه بیرون از قفس می باشد باید زیر نظر شما بوده و توجه کامل به او داشته باشید تا صدمه نبیند.

چشم از طوطی بر ندارین چنجره , وسایل گرمازا و سرما زا مانند شومینه و پنکه را چک کنید همچنین اگر حیاط دارین نگذارین طوطی بیرون برود چون احتما شکار طوطی توسط سایر حیوانات مانند گربه وجود دارد.

شما می توانید مدام طوطی خورشیدی را از قفس بیرون بیاورید ولی بهتر است برای نظم و امنیت طوطی ساعات مشخصی را اختصاص به بیرون بودن طوطی بدهید چون در زمانیکه بیرون از قفس می باشد باید زیر نظر شما باشد.

طوطی ها از بیرون بودن لذت زیادی می برن.

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top