1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer
 • اطلاعات - آموزش - مشاوره
 • فروش انواع طوطی های خاص
 • در بهترین شرایط سن و سلامت
 • پرنده فروشی تخصصی طوطی سانان دنیای منقارکج ها
 • مکمل ها و غذاهای آماده تقویتی و تشویقی از برترین برندها
 • بزرگترین مرکز پخش انواع قفس های وارداتی برای طوطی ها
 • انواع لوازم جانبی - تجهیزات قفس و محصولات آموزشی
 • متنوع ترین مجموعه اسباب بازی های وارداتی معتبر برای طو
 • داروها و ساپلمنت های ضروری بهترین اکسپایر
اطلاعات - آموزش - مشاوره

اطلاعات - آموزش - مشاوره

فروش انواع طوطی های خاص

فروش انواع طوطی های خاص

در بهترین شرایط سن و سلامت

در بهترین شرایط سن و سلامت

پرنده فروشی تخصصی طوطی سانان دنیای منقارکج ها

پرنده فروشی تخصصی طوطی سانان دنیای منقارکج ها

مکمل ها و غذاهای آماده تقویتی و تشویقی از برترین برندها

مکمل ها و غذاهای آماده تقویتی و تشویقی از برترین برندها

بزرگترین مرکز پخش انواع قفس های وارداتی برای طوطی ها

بزرگترین مرکز پخش انواع قفس های وارداتی برای طوطی ها

انواع لوازم جانبی - تجهیزات قفس و محصولات آموزشی

انواع لوازم جانبی - تجهیزات قفس و محصولات آموزشی

متنوع ترین مجموعه اسباب بازی های وارداتی معتبر برای طوطی سانان

متنوع ترین مجموعه اسباب بازی های وارداتی معتبر برای طوطی سانان

داروها و ساپلمنت های ضروری بهترین اکسپایر

داروها و ساپلمنت های ضروری بهترین اکسپایر

کانور تاج دار یا مایترد پاراکیت Mitred Parakeet

Mitred parakeet

Mitred parakeet

Aratinga mitrata

با نام علمی Psittacara mitrata

کانور تاج دار

به کانور میترِه و یا مایت رد پاراکیت نیز شناخته می شود.

به عنوان کانور تاجی نیز شناخته شده است که یک گونه با رنگهای سبز و قرمز در میان طوطی سانان می باشد. آنها بومی جنگل ها و بیشه زارهای آند از شمال مرکزی پرو ، جنوب بولیوی و شمال غربی آرژانیتن هستند. جمعیت معرفی شده از پاراکیت تاجی در کالیفرنیا ، فلوریدا و هاوایی است.

کانور تاجدار یک گونه نسبتا بلند به طول ۳۴-۳۸ سانتی متر می باشد. پاراکیت تاجی بالغ دارای مقادیر مختلفی رنگ قرمز در صورت و ران است، حلقه چشم سفید رنگ و لخت است و نوجوان ها دارای مقادیر کم یا هیچ میزانی از رنگ قرمز هستند.

زیستگاه طبیعی پاراکیت تاجی در جنگل هایی به ارتفاع ۱۰۰۰-۳۴۰۰ متر از سطح زمین می باشد.

مایترد کانور به صورت اجتماعی و در گله های کوچک زندگی می کند. و لانه ی خود را درون حفره ای درون درختان مرده می سازد و معمولا ۲-۳ تخم می گذارد و در اسارت ۳-۴ تخم می گذارد و پس از ۲۳ روز تخم ها تبدیل به جوجه می شوند.

تغذیه ی پاراکیت تاجی در درجه ی اول روی دانه های نباتی ، آجیل و میوه ها می باشد. پاراکیت تاجی به عنوان یک حیوان خانگی محبوب ، اهل تفریح و بازی شناخته شده است.


فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top