1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer
 • اطلاعات - آموزش - مشاوره
 • فروش انواع طوطی های خاص
 • در بهترین شرایط سن و سلامت
 • پرنده فروشی تخصصی طوطی سانان دنیای منقارکج ها
 • مکمل ها و غذاهای آماده تقویتی و تشویقی از برترین برندها
 • بزرگترین مرکز پخش انواع قفس های وارداتی برای طوطی ها
 • انواع لوازم جانبی - تجهیزات قفس و محصولات آموزشی
 • متنوع ترین مجموعه اسباب بازی های وارداتی معتبر برای طو
 • داروها و ساپلمنت های ضروری بهترین اکسپایر
اطلاعات - آموزش - مشاوره

اطلاعات - آموزش - مشاوره

فروش انواع طوطی های خاص

فروش انواع طوطی های خاص

در بهترین شرایط سن و سلامت

در بهترین شرایط سن و سلامت

پرنده فروشی تخصصی طوطی سانان دنیای منقارکج ها

پرنده فروشی تخصصی طوطی سانان دنیای منقارکج ها

مکمل ها و غذاهای آماده تقویتی و تشویقی از برترین برندها

مکمل ها و غذاهای آماده تقویتی و تشویقی از برترین برندها

بزرگترین مرکز پخش انواع قفس های وارداتی برای طوطی ها

بزرگترین مرکز پخش انواع قفس های وارداتی برای طوطی ها

انواع لوازم جانبی - تجهیزات قفس و محصولات آموزشی

انواع لوازم جانبی - تجهیزات قفس و محصولات آموزشی

متنوع ترین مجموعه اسباب بازی های وارداتی معتبر برای طوطی سانان

متنوع ترین مجموعه اسباب بازی های وارداتی معتبر برای طوطی سانان

داروها و ساپلمنت های ضروری بهترین اکسپایر

داروها و ساپلمنت های ضروری بهترین اکسپایر

طوطی پشت آبی یا طوطی مولر Azure Rumped Parrot

 Azure-Rumped-Parrot

Azure Rumped Parrot

Tanygnathus sumatranus

Blue-backed Parrot

طوطی پشت آبی یا طوطی مولر (نام علمی: Tanygnathus sumatranus)، پرنده‌ایست از خانوادهٔ طوطیان که بومی فیلیپین، جزیرهٔ سولاوسی و دیگر جزایر اندونزیایی نزدیک به آن می‌باشد. این طوطی که غالباً شب‌فعال است، در دستجاتی کوچک در جنگل‌ها و نواحی نزدیک آنها (از جمله مناطق زیر کشت) زندگی کرده و از محصولات زراعی همچون ذرت تغذیه می‌نماید.

طوطی پشت آبی دارای جثه‌ای متوسط به طول ۳۲ سانتی‌متر است. پرهای آن در ناحیهٔ سر، پشت سر، بال‌ها و دم سبز تیره بوده و در نوک بال‌ها به زرد متمایل می‌شود و در ناحیهٔ شکم و طوق گردن سبز کمرنگ است. پرهای بالای دم و خمیدگی بال‌ها نیز آبی است. منقار پرندهٔ نر قرمزرنگ بوده و منقار پرندهٔ ماده زرد کمرنگ یا شاخی رنگ می‌باشد.

زیرگونه ها:

Tanygnathus sumatranus sumatranus
Tanygnathus sumatranus sangirensis
Tanygnathus sumatranus burbidgii
Tanygnathus sumatranus everetti
Tanygnathus sumatranus duponti
Tanygnathus sumatranus freeri


فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top