1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer
 • اطلاعات - آموزش - مشاوره
 • فروش انواع طوطی های خاص
 • در بهترین شرایط سن و سلامت
 • پرنده فروشی تخصصی طوطی سانان دنیای منقارکج ها
 • مکمل ها و غذاهای آماده تقویتی و تشویقی از برترین برندها
 • بزرگترین مرکز پخش انواع قفس های وارداتی برای طوطی ها
 • انواع لوازم جانبی - تجهیزات قفس و محصولات آموزشی
 • متنوع ترین مجموعه اسباب بازی های وارداتی معتبر برای طو
 • داروها و ساپلمنت های ضروری بهترین اکسپایر
اطلاعات - آموزش - مشاوره

اطلاعات - آموزش - مشاوره

فروش انواع طوطی های خاص

فروش انواع طوطی های خاص

در بهترین شرایط سن و سلامت

در بهترین شرایط سن و سلامت

پرنده فروشی تخصصی طوطی سانان دنیای منقارکج ها

پرنده فروشی تخصصی طوطی سانان دنیای منقارکج ها

مکمل ها و غذاهای آماده تقویتی و تشویقی از برترین برندها

مکمل ها و غذاهای آماده تقویتی و تشویقی از برترین برندها

بزرگترین مرکز پخش انواع قفس های وارداتی برای طوطی ها

بزرگترین مرکز پخش انواع قفس های وارداتی برای طوطی ها

انواع لوازم جانبی - تجهیزات قفس و محصولات آموزشی

انواع لوازم جانبی - تجهیزات قفس و محصولات آموزشی

متنوع ترین مجموعه اسباب بازی های وارداتی معتبر برای طوطی سانان

متنوع ترین مجموعه اسباب بازی های وارداتی معتبر برای طوطی سانان

داروها و ساپلمنت های ضروری بهترین اکسپایر

داروها و ساپلمنت های ضروری بهترین اکسپایر

طوطی زمینی شرقی یا طوطی رونده Eastern Ground Parrot

Eastern Ground Parrot

Pezoporus wallicus

طوطی زمینی شرقی 

طوطی رونده - طوطی هایی که روی زمین بخوبی راه می روند آنها بیشتر شب رو هستند و شبها تحرک بیشتری دارند این طوطی وضعیت نا امیدکننده ای دارد و روبه انقراض است مانند سایر طوطی های شب رو همچون کاکاپو آتش سوزی های مداوم و تعدد موش ها از دلایل اصلی روند انقراض سریع تر آنها می باشند

طوطی های رونده

این خانواده اكثرا" سبز بوده و در جزایر متعددی زندگی می كنند.ساكن هاوایی و جزایر دوستی تا آنتی پود می باشند.آنان با تبحر خاصی 
روی زمین حركت كرده و حتی در طبیعت از خزیدن روی درختان و بوته ها خودداری نموده و ترجیح می دهند روی زمین راه بروند. 
نگهداری آنان اسان و پرندگانی كم توقع هستند.

به طور سنتی، دو زیر گونه در طوطی شرق شرقی شناخته شده است، اما مطالعات مولکولی اخیر نشان می دهد تمایز ژنتیکی بین دو ساحل شرق ساکن و افراد از تاسمانی. تا همین اواخر، طوطی زمین غربی نیز به عنوان یک گونه ( Pezoporus wallicus flaviventris ) شناخته شد، اما در حال حاضر به عنوان گونه جداگانه ( Pezoporus flaviventris ) در نظر گرفته شده است.

Eastern Ground Parrot


 

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top