1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer
 • اطلاعات - آموزش - مشاوره
 • فروش انواع طوطی های خاص
 • در بهترین شرایط سن و سلامت
 • پرنده فروشی تخصصی طوطی سانان دنیای منقارکج ها
 • مکمل ها و غذاهای آماده تقویتی و تشویقی از برترین برندها
 • بزرگترین مرکز پخش انواع قفس های وارداتی برای طوطی ها
 • انواع لوازم جانبی - تجهیزات قفس و محصولات آموزشی
 • متنوع ترین مجموعه اسباب بازی های وارداتی معتبر برای طو
 • داروها و ساپلمنت های ضروری بهترین اکسپایر
اطلاعات - آموزش - مشاوره

اطلاعات - آموزش - مشاوره

فروش انواع طوطی های خاص

فروش انواع طوطی های خاص

در بهترین شرایط سن و سلامت

در بهترین شرایط سن و سلامت

پرنده فروشی تخصصی طوطی سانان دنیای منقارکج ها

پرنده فروشی تخصصی طوطی سانان دنیای منقارکج ها

مکمل ها و غذاهای آماده تقویتی و تشویقی از برترین برندها

مکمل ها و غذاهای آماده تقویتی و تشویقی از برترین برندها

بزرگترین مرکز پخش انواع قفس های وارداتی برای طوطی ها

بزرگترین مرکز پخش انواع قفس های وارداتی برای طوطی ها

انواع لوازم جانبی - تجهیزات قفس و محصولات آموزشی

انواع لوازم جانبی - تجهیزات قفس و محصولات آموزشی

متنوع ترین مجموعه اسباب بازی های وارداتی معتبر برای طوطی سانان

متنوع ترین مجموعه اسباب بازی های وارداتی معتبر برای طوطی سانان

داروها و ساپلمنت های ضروری بهترین اکسپایر

داروها و ساپلمنت های ضروری بهترین اکسپایر

حقایقی در مورد مصاحبه اخیر امید شایگان

حقایقی در مورد مصاحبه اخیر امید شایگان

چند روشنگری لازم هست انجام دهم در خصوص مصاحبه ای که در برنامه مستند به دنبال کسب و کار با شبکه 5 انجام دادم.

1- در مورد اون طوطی پالم کاکاتو وقتی گفتم همیشه آرزو داشتم یکی از این طوطی های کمیاب داشته باشم و از نزدیک ببینم فراموش کردم این نکته مهم اضافه کنم که بعدا فهمیدم اگر اونارو واقعا دوست داریم نباید با پولمون از تجارت غیر قانونی آنها حمایت کنیم اسارت ایده آل چنین گونه های در معرض انقراضی نیست.

2- در مورد حقوق و درامد طبق دستور کارگردان برنامه آنرا تحریف شده و دور از واقعیت بیان کردم ! ایشان گفتند می بایست درامد را چندین برابر اظهار کنی تا جوانان تشویق شوند و برنامه مفید واقع شود.

بخاطر این اشتباه کارگردان محترم بنده به اتحادیه احضار شدم و پس از برخورد تعهدی دادم که طبق آن ازین پس بدون هماهنگی اتحادیه ممنوع المصاحبه شده ام. 

هنگامی بیشتر به وخامت اوضاع پی بردم که دو خانم چادری از مقابل فروشگاه گذر می کردند و شنیدم به هم گفتند یعنی واقعا اینقدر درامد داره؟ فکر نکنم ! 

زندگی من سیاه شده از تماس ها و پیغام های گوناگون اگر اینطور پیش برود تو این بازار خراب مجبور می شوم از کارگردان برنامه که دوستم هم هست شکایت کنم.


فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top