1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer
 • اطلاعات - آموزش - مشاوره
 • فروش انواع طوطی های خاص
 • در بهترین شرایط سن و سلامت
 • پرنده فروشی تخصصی طوطی سانان دنیای منقارکج ها
 • مکمل ها و غذاهای آماده تقویتی و تشویقی از برترین برندها
 • بزرگترین مرکز پخش انواع قفس های وارداتی برای طوطی ها
 • انواع لوازم جانبی - تجهیزات قفس و محصولات آموزشی
 • متنوع ترین مجموعه اسباب بازی های وارداتی معتبر برای طو
 • داروها و ساپلمنت های ضروری بهترین اکسپایر
اطلاعات - آموزش - مشاوره

اطلاعات - آموزش - مشاوره

فروش انواع طوطی های خاص

فروش انواع طوطی های خاص

در بهترین شرایط سن و سلامت

در بهترین شرایط سن و سلامت

پرنده فروشی تخصصی طوطی سانان دنیای منقارکج ها

پرنده فروشی تخصصی طوطی سانان دنیای منقارکج ها

مکمل ها و غذاهای آماده تقویتی و تشویقی از برترین برندها

مکمل ها و غذاهای آماده تقویتی و تشویقی از برترین برندها

بزرگترین مرکز پخش انواع قفس های وارداتی برای طوطی ها

بزرگترین مرکز پخش انواع قفس های وارداتی برای طوطی ها

انواع لوازم جانبی - تجهیزات قفس و محصولات آموزشی

انواع لوازم جانبی - تجهیزات قفس و محصولات آموزشی

متنوع ترین مجموعه اسباب بازی های وارداتی معتبر برای طوطی سانان

متنوع ترین مجموعه اسباب بازی های وارداتی معتبر برای طوطی سانان

داروها و ساپلمنت های ضروری بهترین اکسپایر

داروها و ساپلمنت های ضروری بهترین اکسپایر

نرخ مزنه پرندگان زینتی

عزیزان پرندگان زینتی در دو ماهه اخیر با کاهش قیمت همراه بودند

قیمت - مزنه - نرخ 

بطور مثال جوجه کاکادویی که دو ماه قبل 6نیم میلیون فروخته می شد حال 4نیم تا 5 می باشد

کاسکو جوجه دو ماه قبل 2 تا دونیم میلیون بود که حالا حدود یکونیم تا یکو هفتصد می باشد

جوجه ماکائو ابی طلایی 7نیم بود و حالا 5نیم تا 6 می باشد

جوجه شاه طوطی معمولی پاکستانی حدود 1 تا یکوصد بود و حال حدود پانصد تا هفتصد است

و....

ما همیشه بروز ترین سایت در زمینه کاری خود بوده ایم

عده زیادی هنوز از قیمت های جدید مطلع نشده و همچنان از فروشنده ها با قیمت های بالا خرید می کنند !!

اخبار جدید : امروز صبح در تماسی از قیمت های امروز باخبر شدیم که یک لیست بلند بالا بود و متاسفانه باز قیمتهای جدید افزایش داشتند در حد چشمگیر 

بطور مثال هر قطعه شاه طوطی پاکستانی 1 میلیون تومان ((من فروشنده )) باید بخرم !!!

در این لیست قیمت انواع طوطی و سگ و پرندگان مختلف بودند...

قیمت های جدید افزایش زیادی داشتند 

تاریخ 92/6/7

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top