1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer
 • اطلاعات - آموزش - مشاوره
 • فروش انواع طوطی های خاص
 • در بهترین شرایط سن و سلامت
 • پرنده فروشی تخصصی طوطی سانان دنیای منقارکج ها
 • مکمل ها و غذاهای آماده تقویتی و تشویقی از برترین برندها
 • بزرگترین مرکز پخش انواع قفس های وارداتی برای طوطی ها
 • انواع لوازم جانبی - تجهیزات قفس و محصولات آموزشی
 • متنوع ترین مجموعه اسباب بازی های وارداتی معتبر برای طو
 • داروها و ساپلمنت های ضروری بهترین اکسپایر
اطلاعات - آموزش - مشاوره

اطلاعات - آموزش - مشاوره

فروش انواع طوطی های خاص

فروش انواع طوطی های خاص

در بهترین شرایط سن و سلامت

در بهترین شرایط سن و سلامت

پرنده فروشی تخصصی طوطی سانان دنیای منقارکج ها

پرنده فروشی تخصصی طوطی سانان دنیای منقارکج ها

مکمل ها و غذاهای آماده تقویتی و تشویقی از برترین برندها

مکمل ها و غذاهای آماده تقویتی و تشویقی از برترین برندها

بزرگترین مرکز پخش انواع قفس های وارداتی برای طوطی ها

بزرگترین مرکز پخش انواع قفس های وارداتی برای طوطی ها

انواع لوازم جانبی - تجهیزات قفس و محصولات آموزشی

انواع لوازم جانبی - تجهیزات قفس و محصولات آموزشی

متنوع ترین مجموعه اسباب بازی های وارداتی معتبر برای طوطی سانان

متنوع ترین مجموعه اسباب بازی های وارداتی معتبر برای طوطی سانان

داروها و ساپلمنت های ضروری بهترین اکسپایر

داروها و ساپلمنت های ضروری بهترین اکسپایر

کاسکو آفریقایی

youyou

طوطی سنگالی

---------------------

gris du gabon

طوطی خاکستری

-------------------

grandes perruches

 پاراکیت ها

-----------------------------

peruche ondulee

مرغ عشق

طوطی ماده موج دار اشتباه است این کلمه جایگزین شود "باجریگار" (مرغ عشق)

---------------------

caïque

کاییک

دقت شود دو گونه کاییک وجود دارد یکی شکم سفید و دیگری سر سیاه مانند تصاویر صفحه 29

---------------------------

cacatoès blanc

کاکاتوهای  سفید بزرگ

-------------------------------

aratinga

طوطی های کانور

---------------

pyrrhura

گرین چیک (طوطی مرواریدی)

----------------------------

eclectus

اکلکتوس

---------------------

loriquet a nuque verte

لاریکیت گردن سبز

------------------------

loriquet de swainson

لاریکیت رنگین کمان

----------------------

inseparable

لاوبرد (جدایی ناپذیر)

-----------------

ara grand

آرای بزرگ

-----------------------------

touis

فرپوس

-----------------

et autres petits poicephalus

ژاردین و سایر طوطی های افریقایی هم جثه اش

Ara Hyacinthe

 هایسنث ماکائو

----------------------

piones de maximilien etc

پاینس ماکسیمیلیان و غیره

---------------------

بجای کاکاتوئه حتما کاکاتو جایگزین شود کاکاتوئه اشتباه است

بجای لوریکه حتما لوریکیت جایگزین شود

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

لیست نام های انتهای کتاب

Index صفحه 188

achat d un jeune perroquet

خرید یک طوطی جوان ص66و68

Adolescence

بلوغ ص112

agapornis roseicollis

جدایی ناپذیر ص44

Aire de jeux

پارک بازی ص64

Allergies

الرزی (حساسیت) ص31

-------------------------------------

amazona aestiva subsp

در این صفحه به دو نزاد امازون پیشانی ابی و پیشانی زرد اشاره شده و توضیحاتی درباره انها اورده شده ص27

------------------------------------------

Xanthopteryx

امازون پیشانی ابی بال زرد ص 27

-------------------------------------------------------

Amazon amazonica

امازون بال نارنجی ص 26

-----------------------------------------

Amazon o. ochrocephala

امازون های سرزرد ص 27

----------------------------------------------

amazone a front jaune

امازون پیشانی زرد ص27

Amazon a front blue

آمازون پیشانی آبی ص 27

Amazone aourou

امازون بال نارنجی ص 26

Ara couloni

آرا کلونی ص 45

Ara de colun

ماکائوی کلون ص 45 – 47

Ara hyacinthe

هایسنث ماکائو ص 106 – 107-138-148

Ara macao

طوطی های ماکائو ص17-45-46-67-118-119-124-147

Ara macavouannes

ماکائو شکم قرمز ص 46-47

Ara noble

ماکائوی شانه قرمزص45-46-47

ara severa

ماکائوی پیشانی شاه بلوطی ص 45

Aratinga

طوطی های کانور ص 32-35

Aratinga solstitialis

Conure soleil

سان کانوز ص 33

Aratinga jandaya

Conure jandaya

جندی کانور ص 33

aratinga aurea

کانور پیشانی هلویی ص 35

conure couronnee

کانور پیشانی هلویی ص 34

aratinga auricapilla

کانور کلاه طلایی ص 33

aratinga conures

کانورها ص 14-15

Aratinga erythrogenys

کانور سر گیلاسی (سرقرمز) ص  34

Aratinga wagleri

کانور سرگیلاسی ص34

Conure mitree

کانور سر قرمز ص 34

conure a tete rouge

کانور ماسک قرمز ص 34

Aratinga mitrata

کانور سر قرمز ص 34

Arthrite

احتمالا در مورد ورم مفاصل و کجی ناخون ها و انگشتان مطلب اورده شده کلمه ای انتخاب شود که مناسب متن باشد ص 176-177

Asthme

آسم و تنگی نفس ص 11-31

Bain

وان و استحمام ص 170

Beta carotene

بتاکاروتن ص 148-151-154-156

Bolborhynchus aurifons

مونتاین پاراکیت ص 50

Bolborhynchuslinolea

بارد پاراکیت ص 50

Branches (pour rogner)

شاخه های ترو تمیز و مناسب ص65-71-80-81-82

Branches (pour se percher)

شاخه های مناسب بعنوان چوب نشیمنگاه  ص62-64

brotogeris pyrrhopterus

پاراکیت لپ خاکستری ص 50

Bruits

سروصدا

Cacahuetes

بادام زمینی

cacatoes

کاکاتوها

cacatoes a oeil nu

؟؟؟؟

Cacatoes des moluques

کاکاتو ملوکان

Cacatua galerita

کاکاتو سولفورکرست

Cacatua sanguinea

Little Corellaمعنا

یا احتمالا کاکاتوی چشم برهنه

caique a tete noire

کائک سر سیاه

Caiques

طوطی های کایک و یا کائک

calopsitte

کاکاتیل یک بار داخل پرانتز (عروس هلندی) درج شود

dimension

اندازه ؟ (کلمه مناسب متن بکار برود متن ها روان خوانده شوند)

Situation

جایگاه و محل نگهداری؟؟؟؟ ص 78

Carence nutritive

تغذیه بد و ضعیف ؟؟؟؟ ص 140-141-144-164-169-174

Carotène voir beta carotene

درباره بتاکاروتن و مشخصات کمبود آن فقر بتاکاروتن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ص 66

برخی طوطیان بیشتر از سایرین به بتاکاروتن احتیاج دارند مثل اکلکتوس و امازون

certificat de naissance

شناسنامه و تولد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ص 66

Cites

به نقل از؟؟؟؟؟؟ ص 47

Clamydiose

نوعی بیماری است ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ که حتما دقیقا نام درست و معنای آن ردیابی و ترجمه شود ص 68

Clicker training

آموزش با کیلیکر ص 132

conure a masque rouge

کانور ماسک قرمز یا همون سرگیلاسی ص 34- 35

conure couronnée

کانور پیشانی هلویی ص 33

Conure jendaya

جندی کانور ص 33

conure nanday

ناندای کانور ص 35

conure veuve

کانور راهب یا طوطی کواکر ص 23-35-95-171

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top