1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer
 • اطلاعات - آموزش - مشاوره
 • فروش انواع طوطی های خاص
 • در بهترین شرایط سن و سلامت
 • پرنده فروشی تخصصی طوطی سانان دنیای منقارکج ها
 • مکمل ها و غذاهای آماده تقویتی و تشویقی از برترین برندها
 • بزرگترین مرکز پخش انواع قفس های وارداتی برای طوطی ها
 • انواع لوازم جانبی - تجهیزات قفس و محصولات آموزشی
 • متنوع ترین مجموعه اسباب بازی های وارداتی معتبر برای طو
 • داروها و ساپلمنت های ضروری بهترین اکسپایر
اطلاعات - آموزش - مشاوره

اطلاعات - آموزش - مشاوره

فروش انواع طوطی های خاص

فروش انواع طوطی های خاص

در بهترین شرایط سن و سلامت

در بهترین شرایط سن و سلامت

پرنده فروشی تخصصی طوطی سانان دنیای منقارکج ها

پرنده فروشی تخصصی طوطی سانان دنیای منقارکج ها

مکمل ها و غذاهای آماده تقویتی و تشویقی از برترین برندها

مکمل ها و غذاهای آماده تقویتی و تشویقی از برترین برندها

بزرگترین مرکز پخش انواع قفس های وارداتی برای طوطی ها

بزرگترین مرکز پخش انواع قفس های وارداتی برای طوطی ها

انواع لوازم جانبی - تجهیزات قفس و محصولات آموزشی

انواع لوازم جانبی - تجهیزات قفس و محصولات آموزشی

متنوع ترین مجموعه اسباب بازی های وارداتی معتبر برای طوطی سانان

متنوع ترین مجموعه اسباب بازی های وارداتی معتبر برای طوطی سانان

داروها و ساپلمنت های ضروری بهترین اکسپایر

داروها و ساپلمنت های ضروری بهترین اکسپایر

جوجه رزبرست کاکاتو گالا رز صورتی حلقه پا پرورشی اهلی

کاکادو گالارز زربرست کاکاتو

جوجه رزبرست کاکاتو گالارز صورتی حلقه پا پرورشی اهلی متولد 2013 

بی نظیر 

قیمت: 4500000تومان

واگذار شد

کاکادو گالارز زربرست کاکاتو

تفاوت این کاکادوهای گالا با کاکادوهای سفید بزرگتر در این است که معمولا کاکادوهای جثه بزرگ کاکل زرد اهل سروصدا و خرابکاری هستند اما این کاکادوهای گالا این عادات رو خیلی کمتر دارند و تقریبا بی سروصدا هستند در مقایسه با هم خانواده های بزرگ جثه خود در حالی که قدرت تقلید صدای یکسان و هوش و استعداد یکسانی دارند پس از مدتی که در منزل بمانند متوجه دلنشیشی و محسنات انها می شوید زیبایی های خاص خود را دارند.

مانند این جوجه در بازار بین چهارونیم تا پنج معامله می شود البته اگر واقعا در این شرایط سن و سلامت باشد

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top